معماری کامپیوتر سوالات مهم دانشگاه تهران

این خلاصه ای از اطلاعات کلاس استاد صفری درس معمار کامپیوتر دانشگاه تهران میباشد به همراه سوالات پایانترم : این بخش اینتراپت ها برای بخش توزیع شده بود برای bus arbitration هم میتواند کار کند این دیوایش های ای او عمدتا کند هستند آداپتور باس یک قطعه‌ای است که در سیستم‌های کامپیوتری برای امکان‌پذیر کردن…

Details

Linear regression :

Linear regression is a fundamental statistical and machine learning technique used to model the relationship between a dependent variable (target) and one or more independent variables (features). The goal is to find the best-fitting line (or hyperplane in higher dimensions) that predicts the target variable based on the features. Key Concepts Assumptions of Linear Regression…

Details

Neural Networks

Neural networks are a foundational component of machine learning, inspired by the structure and function of the human brain. They are particularly effective for modeling complex patterns and making predictions from large amounts of data. Here's a breakdown of what neural networks are and how they work: 1. Basic Concept A neural network consists of…

Details

درباره ما:

وبسایت Your Charge به عنوان یک منبع آموزشی جامع برای دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث دانشگاهی، به ویژه در زمینه‌های ریاضیات مهندسی، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، مدارهای الکتریکی و هوش مصنوعی طراحی شده است. هدف اصلی ما ارائه منابعی است که به دانشجویان کمک می‌کند تا مفاهیم پیچیده درسی را به سادگی درک کنند و…

Details

نگاشت ها در توابع مختلط

در کل سه راه حل کلی برای حل این مسعله ها وجود دارد با این سه تا راه حل میتوان این نگاشت ها را انجام داد پس در ابتدا ما یک سری توابع پایه داریم که نگاشت ان ها را بدست میاوردیم مثال : ابتدا باید این z را بر حسب این بنویسیم یعنی ما…

Details