معماری کامپیوتر سوالات مهم دانشگاه تهران

این خلاصه ای از اطلاعات کلاس استاد صفری درس معمار کامپیوتر دانشگاه تهران میباشد به همراه سوالات پایانترم : این بخش اینتراپت ها برای بخش توزیع شده بود برای bus arbitration هم میتواند کار کند این دیوایش های ای او عمدتا کند هستند آداپتور باس یک قطعه‌ای است که در سیستم‌های کامپیوتری برای امکان‌پذیر کردن…

Linear regression :

Linear regression is a fundamental statistical and machine learning technique used to model the relationship between a dependent variable (target) and one or more independent variables (features). The goal is to find the best-fitting line (or hyperplane in higher dimensions) that predicts the target variable based on the features. Key Concepts Assumptions of Linear Regression…

Neural Networks

Neural networks are a foundational component of machine learning, inspired by the structure and function of the human brain. They are particularly effective for modeling complex patterns and making predictions from large amounts of data. Here's a breakdown of what neural networks are and how they work: 1. Basic Concept A neural network consists of…

درباره ما:

وبسایت Your Charge به عنوان یک منبع آموزشی جامع برای دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث دانشگاهی، به ویژه در زمینه‌های ریاضیات مهندسی، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، مدارهای الکتریکی و هوش مصنوعی طراحی شده است. هدف اصلی ما ارائه منابعی است که به دانشجویان کمک می‌کند تا مفاهیم پیچیده درسی را به سادگی درک کنند و…

نگاشت ها در توابع مختلط

در کل سه راه حل کلی برای حل این مسعله ها وجود دارد با این سه تا راه حل میتوان این نگاشت ها را انجام داد پس در ابتدا ما یک سری توابع پایه داریم که نگاشت ان ها را بدست میاوردیم مثال : ابتدا باید این z را بر حسب این بنویسیم یعنی ما…

پردازنده پایپ لاین Risc_V

برای اجرای دستورالعمل‌ها در پردازنده ابتدا فرض را بر این می‌گیریم که هر دستور در یک سیکل انجام می‌شود. یعنی در یک سیکل، فقط یک دستورالعمل در مسیر داده حرکت می‌کند. سپس ایدهٔ pipeline(خط لوله) را برای کارایی بیشتر پردازنده ارائه می‌دهیم. ابتدا کارمان را با طرح یک مثال آغاز می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهید تعدادزیادی…